Metines Pajamu mokescio deklaracijos (IT/CT Returns):

Kiekvienas verslas( individualus, partneryste ar kompanija )turi pateikti metinę pajamų ataskaitą ir sumokėti pelno mokesčius pagal galiojančius įstatymus. Ši finansinė ataskaita parodo Jūsų įmonės pajamas, išlaidas bei veiklos rezultatus. A&ITS rūpinasi:

 • Metinės ataskaitos paruošimu.
 • Mokesčių analize ir konsultavimu.
 • Ataskaitos pateikimu mokesčių inspekcijai, mokesčių mokėjimu.

Darbinikų apskaita (PAYROLL):

Algos ir algų mokesčiai sudaro didelę dalį įmonės išlaidų, taigi yra svarbus pelno faktorius. PAYROLL užduotis yra tiksliai apskaičiuoti algų mokesčius, laiku išmokėti algas ir išduoti algalapius (payslips), taip pat laiku pateikti ataskaitas/apmokėjimus mokesčių inspekcijai (P30, P35). Mes atliksime Jūsų įmonės algų ataskaitas laiku ir tiksliai:

 • Algalapiai (Payslips).
 • Mėnesinės PAYROLL ataskaitos mokesčių inspekcijai (Monthly returns P30).
 • Mokesčių apmokėjimai (payments to Revenue).
 • Darbuotojų priėmimas/atleidimas iš darbo (employment termination, P45, redundancy).
 • Metinės PAYROLL ataskaitos mokesčių inspekcijai, darbininkų P60 (Yearly returns P35, P60).

VAT ataskaitos:

Jei Jūsų įmonė registruota VAT, Jūs privalote pateikti VAT ataskaitas mokesčių inspekcijai (dažniausiai kas 2 mėnesius). Mūsų specialistai suteiks Jums:

 • Grąžinamo/mokamo VAT apskaičiavimas iš Jūsų išlaidų/pajamų.
 • VAT3 ataskaitų ruošimas ir pateikimas mokesčių inspekcijai.
 • VAT RTD ataskaitų ruošimas ir pateikimas mokesčių inspekcijai.

Kontraktoriu mokesciu apskaita (RCT):

Jeigu Jūsų verslas operuoja statybų sektoriuje rangovams (principal contractors) ir subrangovams (subcontractors), yra taikoma speciali mokėjimo sistema. Reikia operuoti RCT (Relevant Construction Tax). Labai daug mūsų klientų yra statybų įmonės, kurioms mes teikiame šias paslaugas:

 • RCT procentų 0%, 20%, 35% patvirtinimas su mokesčių inspekcija, keitimas.
 • Kontraktu / Mokejimu patvirtinimas ( Contract / Payment Notofications)
 • RCT 30 mėnesinės ataskaitos, RCT 35 metinės ataskaitos ,mokejimai.
 • RCT grąžinimas.