Su malonumu pranešame, kad tarpininkaujame teikiant teisines paslaugas Lietuvoje, kai:
– Mūsų klientai turi santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos, tėvystės nustatymo, globos, turtinių ir kitokių rūpesčių su šeimos nariais;
– Mūsų klientai – įpėdiniai ir nori gauti palikimą;
– Skolininkas atsisako grąžinti Jūsų klientui skolą arba slapstosi;
– Mūsų klientai – užsieniečiai ir nori atvykti į Lietuvą, gauti leidimą gyventi Lietuvoje ar gauti Lietuvos pilietybę;
– Mūsų klientas plėtoja verslą ir kyla teisinių rūpesčių;
– Mūsų klientas nežino, kaip sutvarkyti reikalus valstybės ir savivaldybių institucijose;
– Mūsų klientas įtariamas nusikaltimo, administracinio pažeidimo, žalos ar bet kokios kitos neteisėtos veikos padarymu;
– Dėl neteisėtų kitų asmenų veiksmų Mūsų klientas patyrė moralinę ar turtinę žalą;
– Mūsų klientui reikia tvarkyti ir administruoti kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą;
-Tarpininkaujame konsultuojant darbo teisės klausimais, rengiant kolektyvines, darbo sutartis bei kitus įmonės vidaus dokumentus.
Mes tarpininkaujame teikiant teisines paslaugas įvairiais klausimais Lietuvoje: nuo santuokos nutraukimo – iki skolų išieškojimo. Taip pat tarpininkaujame steigiant ofšorines įmones.